за Христос

Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще доведа Слугата Си, Отрасъла.

Слушай Захария 3:8
Захария 3:8

Препратки:

Други преводи на Захария 3:8:

Слушай сега първосвещенико Иисусе, ти и другарите ти, които седят пред теб - понеже те са мъже, поставени за знамение - защото, ето, Аз ще доведа служителя Си, наречен Издънка.
/Верен 2002/
Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред теб (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще доведа служителя Си, Отрасъла.
/Библейско общество 2000/
Слушай сега велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, (понеже и те са човеци поставени за знамение;) защото, ето, Аз ще доведа служителя Си Отрасъла.
/Протестантски 1940/
Изслушай обаче, Иисусе, велики иерею, ти и събратята ти, които стоят пред тебе, мъже знатни: ето, Аз довеждам Моя раб - Младочката.
/Православен/
Слушай сега, Исусе велики свещениче, ти и другарите ти които седят пред тебе, понеже са те чудни человеци; защото ето , аз ще доведа рабът си, Отрасла.
/Цариградски/
Hear now, O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before thee: for they are men wondered at: for, behold, I will bring forth my servant the BRANCH.
/KJV/