за Христос

Захария 3   

1 Видение за Първосвещеника
И Господ ми показа първосвещеника Исус, който стоеше пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви.
2 Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! Да те смъмри Господ, Който избра Йерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън?
3 А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела.
4 И ангелът проговори на стоящите пред него: Съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди.
5 Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И така, сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо.
6 Ангелът Господен заяви на Исус:
7 Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми и ако бдиш в службата пред Мене, тогава ти пак ще пазиш дома Ми и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.
8 Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе (понеже и те са хора, поставени за знамение), защото, ето, Аз ще доведа Слугата Си, Отрасъла.
9 Защото ето камъка, Който положих пред Исус, на този единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден.
10 В онзи ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смокинята си.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14