за Христос

Захария 2   

1 Видение за земемерна връв
След това повдигнах очите си и видях, и, ето, човек с връв за мерене в ръката му.
2 Тогава казах: Къде отиваш? А той ми отвърна: Да измеря Йерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му.
3 И, ето, ангелът, който говореше с мен, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне и му каза:
4 Тичай, говори на този юноша: Йерусалим ще бъде населен без стени поради многото хора и добитък в него;
5 защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него.
6 О! О! Бягайте от северната земя, казва Господ; защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ.
7 О! Отърви се, сионова дъще, която живееш с вавилонската дъщеря.
8 Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който засяга вас, засяга зеницата на окото Му.
9 Защото аз ще помахам с ръката си върху тях и те ще станат плячка на онези, които са им работили; и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.
10 Пей и се радвай, Сионова дъще; защото Аз ида и ще обитавам сред тебе, казва Господ.
11 И в онзи ден много народи ще се прилепят към Господа и ще бъдат Мой народ, и Аз ще обитавам сред теб, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при теб.
12 И Господ ще наследи Юда за Свой дял в святата земя и пак ще избере Йерусалим.
13 Всяка твар да замълчи пред Господа; защото Той се е събудил от святото Си обиталище.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14