за Христос

Цялата страна ще се превърне в поле,
от Газа до Римон на юг от Йерусалим;
и Йерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
от Вениаминовата порта до мястото на първата порта -
до ъгловата порта, и от кулата на Ананеил
до царските линове.

Слушай Захария 14:10
Захария 14:10

Препратки:

Други преводи на Захария 14:10:

Цялата страна ще се превърне в равнина, от Гава до Римон на юг от Ерусалим; а Ерусалим ще се издигне и ще се насели на мястото си - от Вениаминовата порта до мястото на първата порта и до Портата на ъгъла, и от кулата Ананеил до царските линове.
/Верен 2002/
Цялата страна ще се превърне в поле,
от Газа до Римон на юг от Йерусалим;
и Йерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
от Вениаминовата порта до мястото на първата порта -
до ъгловата порта и от кулата на Ананеил
до царските линове.
/Библейско общество 2000/
Цялата страна ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон на юг от Ерусалим;
И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си,
От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, -
До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила
До царските линове.
/Протестантски 1940/
Цялата тая земя ще бъде като равнина, от Гаваон до Ремон, на юг от Иерусалим, който високо ще стои на мястото си и ще се насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до Ъгловите порти, и от кулата на Ананеила до царските линове.
/Православен/
Всичкото место ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон към юг на Ерусалим;
И той ще се въздигне и насели на местото си
От портата Вениаминова до местото на първата порта,
До портата на ъглите, и от стълпа на Ананеила
До жлебовете царски.
/Цариградски/
All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem: and it shall be lifted up, and inhabited in her place, from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king's winepresses.
/KJV/