за Христос

а на Давидовия дом
и на йерусалимските жители
ще излея дух на благодат и моление;
и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха;
и ще плачат за Него,
както някой плаче за едничкия си син,
и ще скърбят горчиво за Него,
както някой скърби за първородния си.

Слушай Захария 12:10
Захария 12:10

Препратки:

Други преводи на Захария 12:10:

И ще излея на Давидовия дом и на ерусалимските жители дух на благодат и на молитви; и те ще погледнат на Мен, когото прободоха. И ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят за Него, както се скърби за първороден.
/Верен 2002/
а на Давидовия дом
и на йерусалимските жители
ще излея дух на благодат и моление;
и те ще погледнат към Мен, Когото прободоха;
и ще плачат за Него,
както някой плаче за едничкия си син,
и ще скърбят горчиво за Него,
както някой скърби за първородния си.
/Библейско общество 2000/
А на Давидовия дом
И на ерусалимските жители
Ще излея дух на благодат и на моление;
И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха;
И ще плачат за Него
Както плаче някой за едничкия си син,
И ще скърбят горчиво за Него
Както скърби някой за първородния си.
/Протестантски 1940/
А върху дома Давидов и върху жителите иерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, и те ще погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден.
/Православен/
И ще излея върху Давидовия дом
И върху Ерусалимските жители
Дух на благодат и на молби;
И ще погледнат към мене когото прободоха,
И ще плачат за него
Както плаче някой за единородния си,
И ще се оскърбят за него
Както скърбещий за първородния си.
/Цариградски/
And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.
/KJV/