за Христос

Захария 12   

1 Пророческо слово за обновлението и прославата на Йерусалим и Израел
Господнето слово, изявено за Израел:
Така
казва Господ, Който простря небето
и основа земята,
и сътвори в човека духа му:
2 Ето, Аз правя Йерусалим омайна чаша
за всички околни племена;
и това ще бъде и за Юда
в обсадата против Йерусалим.
3 В онзи ден ще направя Йерусалим
тежък камък за всички племена;
всички, които се натоварят с него, ще се смажат;
и против него ще се съберат всички народи на света.
4 В онзи ден, казва Господ,
ще поразя всеки кон с ужас
и ездача му - с изумление;
а като отворя очите Си над Юдовия дом,
ще поразя със слепота всеки кон на племената.
5 И Юдовите началници ще кажат в сърцето си:
Йерусалимските жители са моя опора
чрез Господа на Силите, техния Бог.
6 В онзи ден ще направя Юдовите началници
като жарава с огън между дърва
и като запален факел сред снопове;
те ще погълнат всички околни племена
отдясно и отляво
и Йерусалим пак ще се насели на своето си място,
в Йерусалим.
7 И Господ ще избави първо Юдовите шатри,
за да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом
и славата на йерусалимските жители.
8 В онзи ден Господ ще защити йерусалимските жители;
слабият между тях в онзи ден ще бъде като Давид
и Давидовият дом - като Бога,
като ангел Господен пред тях.
9 В онзи ден
ще потърся да изтребя всички народи,
които идват против Йерусалим;
10 а на Давидовия дом
и на йерусалимските жители
ще излея дух на благодат и моление;
и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха;
и ще плачат за Него,
както някой плаче за едничкия си син,
и ще скърбят горчиво за Него,
както някой скърби за първородния си.
11 В онзи ден ще има голямо жалеене в Йерусалим,
като жалеенето при Ададримон в полето Магедон.
12 Земята ще жалее,
всяко домочадие насаме:
домочадието на Давидовия дом насаме
и жените им насаме;
домочадието на Натановия дом насаме
и жените им насаме;
13 домочадието на Левиевия дом насаме
и жените им насаме;
домочадието на Семея насаме
и жените им насаме;
14 всичките останали домочадия -
всяко домочадие насаме
и жените им насаме.
Захария: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14