за Христос

И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

Слушай Ефесяни 6:4
Ефесяни 6:4

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 6:4: