за Христос

Ефесяни 6   

1 Деца и родители
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.
2 "Почитай баща си и майка си" (което е първата заповед с обещание),
3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята."
4 И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.
5 Роби и господари
Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христос.
6 Не работете само за пред очи, като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;
8 понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши.
9 И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване; понеже знаете, че и на тях, и на вас има Господар на небесата, у Когото няма лицеприятие.
10 Духовното снаряжение за битка със злото
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.
14 И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник;
15 и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.
16 А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия;
17 вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
18 като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии
19 и за мене, да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,
20 за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.
21 Заключителни поздрави
А за да знаете и вие за моите работи и как съм, всичко ще ви каже Тихик, възлюбеният брат и верен в Господа служител,
22 когото пратих до вас нарочно за това - да узнаете нашето състояние и той да утеши сърцата ви.
23 Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос.
24 Благодат да бъде с всички, които искрено обичат нашия Господ Исус Христос. Амин.
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6