за Христос

Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

Слушай Ефесяни 5:33
Ефесяни 5:33

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 5:33: