за Христос

"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът."

Слушай Ефесяни 5:31
Ефесяни 5:31

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 5:31: