за Христос

Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича.

Слушай Ефесяни 5:28
Ефесяни 5:28

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 5:28: