за Христос

Ефесяни 5   

1 Задължения на съпруга и съпругата
И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда
2 и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии;
4 нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5 Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога.
6 Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.
7 И така, не бъдете техни съучастници.
8 Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чеда на светлината
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно).
10 Опитвайте какво е благоугодно на Господа
11 и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори.
13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно, е осветено.
14 Затова е казано:
"Стани, ти, който спиш,
и възкръсни от мъртвите,
и ще те осветли Христос."
15 И така, внимавайте добре как постъпвате - не като глупави, а като мъдри,
16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
17 Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господнята воля.
18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа;
19 и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си
20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21 като се подчинявате един на друг в страх от Христос.
22 Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа,
23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
24 Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
25 Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
26 за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото,
27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
28 Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича.
29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;
30 понеже сме части на Неговото тяло - от Неговата плът и от Неговите кости.
31 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът."
32 Тази тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за църквата.
33 Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6