за Христос

Ефесяни 3:1-9   

1 Служението на апостол Павел сред езичниците
Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос заради вас, езичниците,
2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3 че по откровение ми стана известна тайната (както и по-рано накратко ви писах,
4 от което, като прочетете, може да разберете моето вникване в тайната на Христос),
5 която в други поколения не беше известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите святи апостоли и пророци,
6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието,
7 на което станах служител според Божията благодат - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство
9 и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко,
Ефесяни: 1 2 3 4 5 6