за Христос

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;

Слушай Ефесяни 2:8
Ефесяни 2:8

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 2:8: