за Христос

в градската стена бе отворен пролом, поради което всичките военни мъже побегнаха, като излязоха от града през нощта през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина (а халдейците бяха близо до града), и отидоха по пътя за полето.

Слушай Еремия 52:7
Еремия 52:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:7:

И портата на града беше разбита и всичките военни мъже побягнаха и излязоха от града през нощта по пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина - а халдейците бяха около града - и отидоха по пътя за равнината.
/Верен 2002/
в градската стена бе отворен пролом, поради което всичките военни мъже побегнаха, като излязоха от града през нощта през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина (а халдейците бяха близо до града), и отидоха по пътя за полето.
/Библейско общество 2000/
отвори се пролом в градската стена, поради което всичките военни мъже побягнаха, като излязоха из града през нощта през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина, (а халдейците бяха близо около града), и отидоха по пътя за полето,
/Протестантски 1940/
Биде направен пролом в града, и всички военни избягаха из града нощем през портите, които се намираха между двете стени до царската градина, и отидоха по пътя към степта; а халдеите бяха около града.
/Православен/
И развали се градът; и всичките ратни мъже побегнаха и излязоха из града през нощта през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и отидоха по пътя на полето.
/Цариградски/
Then the city was broken up, and all the men of war fled, and went forth out of the city by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king's garden; (now the Chaldeans were by the city round about:) and they went by the way of the plain.
/KJV/