за Христос

А в четвъртия месец, на деветия ден от месеца, когато гладът се усили в града, така че нямаше хляб за народа на мястото,

Слушай Еремия 52:6
Еремия 52:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:6: