за Христос

А колкото до храната му, даваха му постоянна храна от вавилонския цар, ежедневен дял през всички дни на живота му, дори до деня на смъртта му.

Слушай Еремия 52:34
Еремия 52:34

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:34:

А колкото за храната му, от вавилонския цар му се даваше постоянна храна, ежедневен дял, до деня на смъртта му, през всичките дни на живота му.
/Верен 2002/
А колкото до храната му, даваха му постоянна храна от вавилонския цар, ежедневен дял през всички дни на живота му, дори до деня на смъртта му.
/Библейско общество 2000/
А колкото за храната му, даваше му се от вавилонския цар постоянна храна, ежедневен дял през всичките дни на живота му, дори до деня на смъртта му.
/Протестантски 1940/
И разноските му, разноски постоянни, му се даваха от царя всеки ден до деня на смъртта му, през всички дни на живота му.
/Православен/
И храната му бе всякогашна храна давана нему от Вавилонския цар, дял за всеки ден дори до деня на смъртта му през всичките дни на живота му.
/Цариградски/
And for his diet, there was a continual diet given him of the king of Babylon, every day a portion until the day of his death, all the days of his life.
/KJV/