за Христос

и смени тъмничните му дрехи; и Йоахин се хранеше винаги пред него през всички дни на живота си.

Слушай Еремия 52:33
Еремия 52:33

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:33: