за Христос

Имаше двадесет и шест нарове на четирите страни; всички нарове, които бяха върху мрежата наоколо, бяха сто.

Слушай Еремия 52:23
Еремия 52:23

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:23: