за Христос

а за тези стълбове - височината на единия стълб беше осемнадесет лакти и окръжността му се измерваше с връв от дванадесет лакти; и дебелината му беше четири пръста; той беше кух;

Слушай Еремия 52:21
Еремия 52:21

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:21:

А стълбовете, височината на единия стълб беше осемнадесет лакътя, и връв от дванадесет лакътя го обхващаше, а дебелината му беше четири пръста; той беше кух.
/Верен 2002/
а за тези стълбове - височината на единия стълб беше осемнадесет лакти и окръжността му се измерваше с връв от дванадесет лакти; и дебелината му беше четири пръсти; той беше кух;
/Библейско общество 2000/
а за тия стълбове, височината на единия стълб беше осемнадесет лакти, и окръжността му се измерваше с връв от дванадесет лакти; и дебелината му бе четири пръсти; той бе кух;
/Протестантски 1940/
Всеки от тия стълбове беше висок осемнайсет лакти, и връв от дванайсет лакти го обгръщаше, вътре беше кух, а стените му бяха дебели четири пръста.
/Православен/
И за стълповете, височината на един стълп бе осемнадесет лакти, и връв от дванадесет лакти го окружаваше; и дебелината му четири пръста: бе хралупава;
/Цариградски/
And concerning the pillars, the height of one pillar was eighteen cubits; and a fillet of twelve cubits did compass it; and the thickness thereof was four fingers: it was hollow.
/KJV/