за Христос

Колкото до двата стълба, едното море и дванадесетте медни телета, които бяха вместо подножия, които цар Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всяко тегло;

Слушай Еремия 52:20
Еремия 52:20

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:20:

А двата стълба, едното море и дванадесетте бронзови говеда, които бяха отдолу, и стойките, които цар Соломон беше направил за ГОСПОДНИЯ дом, бронза на всички тези неща не можеше да се претегли.
/Верен 2002/
Колкото до двата стълба, едното море и дванадесетте медни телета, които бяха вместо подножия, които цар Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тези вещи превишаваше всяко тегло;
/Библейско общество 2000/
Колкото за двата стълба, едното море, и дванадесетте медни юнци, които бяха вместо подножия, които цар Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тия вещи превишаваше всяко тегло {Еврейски: Беше без теглилка.}*;
/Протестантски 1940/
също - два стълба, едно море, дванайсет медни вола, които служеха за подстави, които цар Соломон направи в дома Господен, - медта на всички тия вещи не беше възможно да се претегли.
/Православен/
двата стълпа, едното море, и дванадесетте медни юнци които бяха вместо подстави, които направи цар Соломон за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.
/Цариградски/
The two pillars, one sea, and twelve brasen bulls that were under the bases, which king Solomon had made in the house of the LORD: the brass of all these vessels was without weight.
/KJV/