за Христос

Обаче началникът на телохранителите Навузардан остави някои от най-бедните в земята за лозари и земеделци.

Слушай Еремия 52:16
Еремия 52:16

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:16: