за Христос

и изгори Господния дом и царския дворец; дори всички къщи в Йерусалим, т. е. всяка голяма къща, изгори с огън.

Слушай Еремия 52:13
Еремия 52:13

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:13: