за Христос

Падането на Йерусалим и отвеждането в плен
Седекия беше на двадесет и една година, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Йеремия от Ливна.

Слушай Еремия 52:1
Еремия 52:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 52:1:

Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна.
/Верен 2002/
Седекия беше на двадесет и една година, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим; а името на майка му беше Амитала, дъщеря на Йеремия от Ливна.
/Библейско общество 2000/
Седекия бе двадесет и една година на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна.
/Протестантски 1940/
Седекия беше на двайсет и една година, когато почна да царува, и царува в Иерусалим единайсет години; името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Иеремия от Ливна.
/Православен/
На двадесет и една година бе Седекия на възраст когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.
/Цариградски/
Zedekiah was one and twenty years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Hamutal the daughter of Jeremiah of Libnah.
/KJV/