за Христос

Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне - поради злото, което Аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят.
Дотук са думите на Йеремия.

Слушай Еремия 51:64
Еремия 51:64

Препратки:

Други преводи на Еремия 51:64:

И кажи: Така ще потъне Вавилон и няма да се издигне поради злото, което Аз ще докарам върху него; и ще им прималее. Дотук са думите на Еремия.
/Верен 2002/
Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне - поради злото, което Аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят.
Дотук са думите на Йеремия.
/Библейско общество 2000/
Така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне, поради злото, което Аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят.
До тук са думите на Еремия.
/Протестантски 1940/
и кажи: тъй ще потъне Вавилон и не ще се подигне от това бедствие, което Аз ще напратя върху него, и те съвсем ще отмалеят. Дотук са речите на Иеремия.
/Православен/
и ще речеш: Така ще потъне Вавилон, и няма да стане, от злото което аз ще докарам върх него; и ще се уморят. До тук са думите на Иеремия.
/Цариградски/
And thou shalt say, Thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her: and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah.
/KJV/