за Христос

Еремия 51:44-58   

44 Аз ще накажа Вила във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се съберат вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.
45 Народе Мой, излез изсред него
и всеки от вас нека спаси себе си
от пламенния гняв Господен.
46 Да не отслабне сърцето ви, нито да се уплашите
от вестта, която ще се чуе в тази земя;
защото една година ще дойде слух,
а след това друга година ще дойде слух
и насилие на страната, властител против властител.
47 Затова, ето, идат дни,
когато ще извърша съд върху идолите на Вавилон;
и цялата му земя ще се посрами,
като всички негови паднат убити сред него.
48 Тогава небесата и земята и всичко, което е в тях,
ще възкликнат над Вавилон;
защото изтребителите ще дойдат против него от север,
казва Господ.
49 Както Вавилон направи да паднат Израелевите убити,
така и във Вавилон ще паднат убитите на цялата страна.
50 Вие, избегнали от меча, идете, не стойте;
помнете Господа отдалеч
и нека Йерусалим дойде в ума ви.
51 Засрамихме се, защото чухме укор;
срам покри лицето ни,
понеже чужденци влязоха в светилищата на дома Господен.
52 Затова, ето, идат дни, казва Господ,
когато ще извърша съд върху идолите му
и смъртно ранените ще охкат по цялата му земя.
53 Дори Вавилон да би се издигнал и до небето
и утвърдил нависоко силата си,
пак ще дойдат от Мен изтребителите върху него, казва Господ.
54 Глас на вопъл от Вавилон
и на голямо разрушение - от Халдейската земя!
55 Защото Господ изтребва Вавилон
и премахва от него големия шум;
защото техните вълни бучат като много води
и екотът на гласа им се чува;
56 защото изтребителят дойде върху него, да!, - върху Вавилон -
и юнаците му се хванаха,
лъковете им се строшиха;
понеже Господ е Бог, Който въздава
и непременно ще въздаде.
57 Аз ще опия първенците и мъдрите му,
управителите, началниците и юнаците му;
те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят,
казва Царят, Чието име е Господ на Силите.
58 Така казва Господ на Силите:
Широките стени на Вавилон съвсем ще рухнат
и високите му порти ще бъдат изгорени с огън;
племената му суетно ще се трудят
и народите му само да се предадат на огъня и да се изморят.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52