за Христос

Аз ще накажа Вила във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се съберат вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.

Слушай Еремия 51:44
Еремия 51:44

Препратки:

Други преводи на Еремия 51:44:

И ще накажа Вил във Вавилон и ще извадя от устата му това, което е погълнал. И няма вече да се стичат народи при него. И стената на Вавилон също падна.
/Верен 2002/
Аз ще накажа Вила във Вавилон
и ще извадя от устата му това, което е погълнал;
народите няма да се съберат вече при него;
и самата вавилонска стена ще падне.
/Библейско общество 2000/
Аз ще накажа Вила във Вавилон,
И ще извадя от устата му това, което е погълнал;
Народите няма да се съберат вече при него;
И самата вавилонска стена ще падне.
/Протестантски 1940/
И ще посетя Вила във Вавилон и ще изтръгна из устата му, що е погълнал, и народите не ще вече да се стичат към него, дори и вавилонските стени ще паднат.
/Православен/
И ще накажа Вила у Вавилон,
И ще извадя из устата му колкото е погълнал;
И народите не ще се съберат вече при него;
И самата Вавилонска стена ще падне.
/Цариградски/
And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up: and the nations shall not flow together any more unto him: yea, the wall of Babylon shall fall.
/KJV/