за Христос

Пророчество за Моав
За Моав. Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Горко на Нево! Защото бе опустошен;
Кириатаим се посрами, защото беше превзет;
Мисгав се посрами, защото беше съкрушен.

Слушай Еремия 48:1
Еремия 48:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 48:1:

За Моав. Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Горко на Нево, защото се опустоши! Посрами се, беше превзет Кириатаим; посрами се, беше сринат Мисгав.
/Верен 2002/
За Моав. Така казва Господ на Силите, Израелският Бог:
Горко на Нево! Защото бе опустошен;
Кириатаим се посрами, защото беше превзет;
Мисгав се посрами, защото беше съкрушен.
/Библейско общество 2000/
За Моава. Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Горко на Нево! защото се опустоши;
Кириатаим се посрами, защото биде превзет;
Мисгав се посрами, защото биде разтрошен.
/Протестантски 1940/
За Моава тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: горко на Нево! той е опустошен; Кариатаим е посрамен и превзет: Мизгав е посрамен и съкрушен.
/Православен/
За Моава така говори Господ Саваот, Бог Израилев: -
Горко на Нево! защото погина:
Кириатаим се посрами, обладан биде:
Мисгав се посрами и разтрепера се.
/Цариградски/
Against Moab thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Woe unto Nebo! for it is spoiled: Kiriathaim is confounded and taken: Misgab is confounded and dismayed.
/KJV/