за Христос

Обаче как да си починеш,
тъй като Господ ти е дал заръка
против Аскалон и против крайбрежието?
Там го е определил.

Слушай Еремия 47:7
Еремия 47:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 47:7: