за Христос

О, меч Господен,
докога няма да си починеш?
Върни се в ножницата,
успокой се и си почини.

Слушай Еремия 47:6
Еремия 47:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 47:6: