за Христос

поради деня, който иде,
за да разруши всичките филистимци,
да отсече от Тир и Сидон
и най-последния помощник;
защото Господ ще разруши филистимците,
останалите от остров Кафтор.

Слушай Еремия 47:4
Еремия 47:4

Препратки:

Други преводи на Еремия 47:4:

заради деня, който идва да унищожи всички филистимци и да отсече на Тир и Сидон и най-последния помощник; защото ГОСПОД ще унищожи филистимците, остатъка от остров Кафтор.
/Верен 2002/
поради деня, който иде,
за да разруши всичките филистимци,
да отсече от Тир и Сидон
и най-последния помощник;
защото Господ ще разруши филистимците,
останалите от остров Кафтор.
/Библейско общество 2000/
Поради денят, който иде,
За да разруши всичките филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще разруши филистимците,
Останалите от остров Кафтор.
/Протестантски 1940/
от оня ден, който ще дойде да изтреби всички филистимци, да отнеме от Тир и Сидон всички останали техни помощници, защото Господ ще разори филистимци, остатък от остров Кафтор.
/Православен/
Поради деня който иде
За да изтреби всичките Филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще изтреби Филистимците,
Остатъка на острова Кафтор.
/Цариградски/
Because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth: for the LORD will spoil the Philistines, the remnant of the country of Caphtor.
/KJV/