за Христос

Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север
и като станат поток наводняващ,
ще потопят земята и всичко, което има в нея -
града и онези, които живеят в него;
тогава хората ще викнат
и всички земни жители ще заридаят.

Слушай Еремия 47:2
Еремия 47:2

Препратки:

Други преводи на Еремия 47:2:

Така казва ГОСПОД: Ето, води прииждат от север и ще станат като наводняващ поток. И ще наводнят земята и всичко, което е в нея, градове и жителите им. Тогава хората ще викнат, и ще заридаят всичките жители на земята
/Верен 2002/
Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север
и като станат поток наводняващ,
ще потопят земята и всичко, което има в нея -
града и онези, които живеят в него;
тогава хората ще викнат
и всички земни жители ще заридаят.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север,
И, като станат поток наводняващ
Ще потопят земята и всичко що има в нея,
Града и ония, които живеят в него;
Тогава човеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: ето, подигат се от север води, ще се обърнат на буен поток и ще потопят земята и всичко, що я изпълня, града и живеещите в него; тогава ще викнат людете и ще заридаят всички обитатели на страната.
/Православен/
Така говори Господ: -
Ето, води възлизат от север,
И ще станат поток потопващ,
И ще потопят земята и изпълнението й,
Града и които живеят в него:
Тогаз человеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.
/Цариградски/
Thus saith the LORD; Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein; the city, and them that dwell therein: then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl.
/KJV/