за Христос

Пророчество за филистимците
Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за филистимците, преди фараона да е разорил Газа.

Слушай Еремия 47:1
Еремия 47:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 47:1: