за Христос

Слушай Еремия 46:48
Еремия 46:48

Други преводи на Еремия 46:48: