за Христос

Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
възгласете в Мемфис и Тафнес;
кажете: Застани на ред и бъди готов,
защото мечът изяде онези, които са около тебе.

Слушай Еремия 46:14
Еремия 46:14

Препратки:

Други преводи на Еремия 46:14:

Заявете в Египет и известете в Мигдол, известете в Мемфис и в Тафнес! Кажете: Строй се и се приготви, защото мечът пояжда около теб.
/Верен 2002/
Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
възгласете в Мемфис и Тафнес;
кажете: Застани на ред и бъди готов,
защото мечът изяде онези, които са около теб.
/Библейско общество 2000/
Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
Възгласете в Мемфис и в Тафнес;
Речете: Застани на ред и бъди готов,
Защото ножът изяде ония, които са около тебе.
/Протестантски 1940/
известете в Египет, и обадете в Магдол, обадете в Ноф и в Тафнис; кажете: "стани и готви се, защото меч пояжда твоите околности!"
/Православен/
Възвестете в Египет, и проповядайте в Мигдол,
И проповядайте в Мемфис и в Тафнес:
Речете: Предстани и бъди готов;
Защото ножът изяде които са около тебе.
/Цариградски/
Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes: say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee.
/KJV/