за Христос

Еремия 46:1-12   

1 Пророчества за Египет
Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за народите.
2 За Египет. Относно войската на египетския цар фараон Нехао, която беше в Кархемис при реката Ефрат, която вавилонският цар Навуходоносор порази в четвъртата година на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син:
3 Пригответе щит и малък щит
и пристъпете на бой.
4 Впрегнете конете и вие, конници, възседнете;
и застанете напред с шлемовете си,
лъснете копията, облечете се с брони.
5 Защо ги виждам уплашени и върнати назад,
силните им сломени
и бързо побегнали, без да гледат назад,
и ужас от всяка страна! - казва Господ.
6 Бързият да не избяга
и силният да не се отърве;
ще се спънат и ще паднат към север,
при реката Ефрат.
7 Кой е този, който се издига като Нил,
чиито води се вълнуват като реки?
8 Египет е, който се издига като Нил,
и неговите води се вълнуват като реки;
и той казва: Ще се издигна, ще покрия света,
ще разоря и града, и жителите му.
9 Напред, коне;
спускайте се диво, колесници!
Нека излизат силните!
Онези от Етиопия и Ливия, които държат щит,
и лидийците, които употребяват и опъват лък!
10 Защото този ден е ден на Йехова, Господ на Силите,
ден за въздаяние, за да въздаде на враговете Си;
мечът ще ги погуби
и ще се насити и опие от кръвта им;
защото Йехова, Господ на Силите, има жертва
в северната страна, при реката Ефрат.
11 Даже ако възлезеш в Галаад и вземеш балсама,
девице, дъще египетска,
напразно ще употребяваш много церове,
защото няма изцеление за тебе.
12 Народите чуха за посрамяването ти
и викът ти изпълни света;
защото силен се сблъсква със силен,
така че и двамата паднаха заедно.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52