за Христос

Еремия 46   

1 Пророчества за Египет
Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за народите.
2 За Египет. Относно войската на египетския цар фараон Нехао, която беше в Кархемис при реката Ефрат, която вавилонският цар Навуходоносор порази в четвъртата година на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син:
3 Пригответе щит и малък щит
и пристъпете на бой.
4 Впрегнете конете и вие, конници, възседнете;
и застанете напред с шлемовете си,
лъснете копията, облечете се с брони.
5 Защо ги виждам уплашени и върнати назад,
силните им сломени
и бързо побегнали, без да гледат назад,
и ужас от всяка страна! - казва Господ.
6 Бързият да не избяга
и силният да не се отърве;
ще се спънат и ще паднат към север,
при реката Ефрат.
7 Кой е този, който се издига като Нил,
чиито води се вълнуват като реки?
8 Египет е, който се издига като Нил,
и неговите води се вълнуват като реки;
и той казва: Ще се издигна, ще покрия света,
ще разоря и града, и жителите му.
9 Напред, коне;
спускайте се диво, колесници!
Нека излизат силните!
Онези от Етиопия и Ливия, които държат щит,
и лидийците, които употребяват и опъват лък!
10 Защото този ден е ден на Йехова, Господ на Силите,
ден за въздаяние, за да въздаде на враговете Си;
мечът ще ги погуби
и ще се насити и опие от кръвта им;
защото Йехова, Господ на Силите, има жертва
в северната страна, при реката Ефрат.
11 Даже ако възлезеш в Галаад и вземеш балсама,
девице, дъще египетска,
напразно ще употребяваш много церове,
защото няма изцеление за тебе.
12 Народите чуха за посрамяването ти
и викът ти изпълни света;
защото силен се сблъсква със силен,
така че и двамата паднаха заедно.
13 Словото, което Господ говори на пророк Йеремия за идването на вавилонския цар Навуходоносор, за да порази Египетската земя:
14 Известете в Египет и разгласете в Мигдол,
възгласете в Мемфис и Тафнес;
кажете: Застани на ред и бъди готов,
защото мечът изяде онези, които са около тебе.
15 Защо се завлякоха твоите юнаци?
Не устояха, защото Господ ги откара.
16 Той накара мнозина да се спъват;
даже паднаха един върху друг;
и казваха: Станете да се върнем при народа си
и в родната си земя -
далеч от лютия меч.
17 Те викаха там:
Египетският цар фараон е празен шум;
той пропусна определеното време.
18 Заклевам се в живота Си, казва Царят,
Чието име е Господ на Силите,
че както един Тавор между планините
и както един Кармил при морето,
така непременно ще дойде той.
19 Дъще, която живееш в Египет,
приготви си необходимото за плен;
защото Мемфис ще запустее и ще бъде изгорен,
и ще остане без жител.
20 Египет е като прекрасна телица,
но погибел иде от север - да! - иде.
21 И самите му наемници сред него са като тлъсти телета;
защото и те се върнаха,
побегнаха заедно, не устояха;
понеже денят на бедствието им дойде върху тях,
времето на наказанието им.
22 Гласът му е като глас на змия, като се хлъзга;
защото излизат със сила
и идат против него със секири,
както дървари.
23 Ще изсекат гората му, казва Господ,
ако и да е неизследима;
защото по множество те са повече от скакалците
и са безбройни.
24 Ще се посрами египетската дъщеря;
ще бъде предадена в ръката на северния народ.
25 Господ на Силите, Израелевият Бог, казва:
Ето, ще накажа Но-Амон.
Да! - Фараона и Египет,
боговете и царете му,
самия фараон и онези, които уповават на него;
26 и ще ги предам в ръката на онези, които искат живота им,
в ръката на вавилонския цар Навуходоносор
и в ръката на слугите му;
а след това Египет ще бъде населен,
както в предишните дни, казва Господ.
27 Но не бой се, ти, служителю Мой Якове,
нито се страхувай, Израелю;
защото, ето, ще те избавя от далечна страна
и потомството ти - от земята, където са пленени;
Яков ще се върне, ще се успокои и ще си почине,
и няма да има кой да го плаши.
28 Не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ,
защото Аз съм с тебе;
защото ако и да довърша
всички народи, където съм те откарал,
теб, обаче, не ще да довърша;
а ще те накажа с мярка,
но не мога да те изкарам съвсем невинен.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52