за Христос

А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси; защото, ето, Аз ще докарам зло върху всяка твар, казва Господ; но на тебе ще подаря живота като печалба по всички места, където отидеш.

Слушай Еремия 45:5
Еремия 45:5

Препратки:

Други преводи на Еремия 45:5:

А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси; защото, ето, Аз докарвам зло върху всяка плът, заявява ГОСПОД, но на теб подарявам живота ти за плячка на всички места, където отидеш.
/Верен 2002/
А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси; защото, ето, Аз ще докарам зло върху всяка твар, казва Господ; но на теб ще подаря живота за ценност по всички места, където отидеш.
/Библейско общество 2000/
А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси; защото, ето, Аз ще докарам зло върху всяка твар, казва Господ; но на тебе ще подаря живота за корист по всичките места гдето отидеш.
/Протестантски 1940/
А ти искаш за себе си нещо голямо: не искай; защото ето, Аз ще напратя нещастие върху всяка плът, казва Господ, а вместо плячка ще оставя душата ти навред, дето и да отидеш.
/Православен/
И ти искаш ли за себе си големи неща? Не искай; защото, ето, аз ще докарам зло върх всяка плът, говори Господ; но живота ти ще ти дам като корист по всичките места дето отидеш.
/Цариградски/
And seekest thou great things for thyself? seek them not: for, behold, I will bring evil upon all flesh, saith the LORD: but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest.
/KJV/