за Христос

Еремия 43   

1 Йеремия отведен в Египет
Когато Йеремия изговори на целия народ всички думи на Господа, техния Бог, за които Господ, техният Бог, го беше пратил при тях - всички тези думи, -
2 тогава проговориха Азария, Осайевият син, Йоанан, Кариевият син, и всички горделиви мъже, като казаха на Йеремия: Лъжливо говориш ти. Господ, нашият Бог, не те е пратил да кажеш: Не отивайте в Египет да бъдете пришълци там;
3 а Варух, Нириевият син, те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници във Вавилон.
4 И така, нито Йоанан, Кариевият син, нито един от всички военачалници или от целия народ не послуша Господния глас да си останат в Юдейската земя;
5 а Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници взеха всички останали от Юдея, които се бяха върнали от всички народи, където бяха закарани, за да бъдат пришълци в Юдейската земя -
6 мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки човек, когото началникът на телохранителите Навузардан беше оставил при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, и пророк Йеремия и Варух, Нириевия син, -
7 и отидоха в Египетската земя (защото не послушаха Господния глас), и отидоха до Тафнес.
8 Тогава Господнето слово дойде към Йеремия в Тафнес и каза:
9 Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на Юдейските мъже ги постилай с вар в тухлена настилка, която е при входа на фараоновия дворец в Тафнес; и им кажи:
10 Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Ето, ще пратя и ще взема слугата Си, вавилонския цар Навуходоносор, и ще поставя престола му върху тези камъни, които постлах, и той ще разпъне царския си шатър върху тях.
11 Ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези, които са за смърт, на смърт, а онези, които са за плен, в плен, и които са за меч, под меч.
12 И Аз ще запаля огън в обиталищата на египетските богове и той ще ги изгори, а тях ще отведе в плен; и ще се облече с Египетската земя, както овчар облича дрехата си; и ще излезе оттам с мир.
13 Също ще строши обелиските, които са в храма на слънцето, което е в Египетската земя; и ще изгори с огън храмовете на египетските богове.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52