за Христос

Еремия 41   

1 Убийството на Годолия, управител на Юдея
В седмия месец Исмаил, син на Натания, Елисамовия син, от царския род, един от по-главните царски служители, и десет мъже с него дойдоха при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа; и там ядоха заедно хляб в Масфа.
2 Тогава Исмаил, Натаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, станаха и поразиха с меч Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар беше поставил над земята, и го убиха.
3 Исмаил порази и всички юдеи, които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и халдейските военни мъже, които се намираха там.
4 А на втория ден, след като беше убил Годолия, когато никой още не знаеше за това,
5 няколко души от Сихем, от Сило и от Самария, на брой осемдесет мъже, с обръснати бради, раздрани дрехи и с нарязвания по телата си, пристигаха с приноси и ливан в ръката си, за да ги принесат на мястото на Господния дом.
6 Тогава Исмаил, Натаниевият син, излезе от Масфа да ги посрещне и като вървеше, плачеше; и когато ги срещна, им каза: Влезте при Годолия, Ахикамовия син.
7 И когато дойдоха сред града, Исмаил, Натаниевият син, ги закла; и той, и мъжете, които бяха с него, ги хвърлиха сред окопа.
8 А между тях се намериха десет мъже, които казаха на Исмаил: Недей ни убива, защото имаме на полето скривалища с жито, ечемик, дървено масло и мед. Така той се удържа и не ги закла с братята им.
9 А окопът, в който Исмаил хвърли всички трупове на мъжете, които порази, покрай трупа на Годолия, беше същият онзи окоп, който цар Аса беше направил поради страх от Израелевия цар Ваас; и Исмаил, Натаниевият син, го напълни с убитите.
10 След това Исмаил плени целия народ, останал в Масфа, царските дъщери и всички хора, останали в Масфа, които началникът на телохранителите Навузардан беше поверил на Годолия, Ахикамовия син; Исмаил, Натаниевият син, като ги плени, се отправи към амонците.
11 А Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, като чуха за цялото зло, което Исмаил, Натаниевият син, беше сторил,
12 взеха всичките си мъже и отидоха да се бият с Исмаил, Натаниевия син; и го намериха при големите води, които са в Гаваон.
13 И целият народ, който беше с Исмаил, като видя Йоанан, Кариевия син, и всички военачалници, които бяха с него, се зарадва.
14 И така, целият народ, който Исмаил беше пленил от Масфа, се обърна, върна се и отиде при Йоанан, Кариевия син.
15 А Исмаил, Натаниевият син, избяга от Йоанан с осем мъже и отиде при амонците.
16 Тогава Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, взеха от Масфа целия останал народ, който беше избавил от Исмаил, Натаниевия син, след като той беше поразил Годолия, Ахикамовия син, т. е. военните мъже, жените, децата и евнусите, които беше върнал от Гаваон,
17 и отидоха и се спряха в Хамаамовата керванска спирка, която е пред Витлеем, за да отидат и влязат в Египет -
18 поради халдейците, защото се уплашиха от тях, понеже Исмаил, Натаниевият син, беше убил Годолия, Ахикамовия син, когото вавилонският цар беше поставил управител над страната.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52