за Христос

Тогава Йеремия отиде при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа и живя с него между народа, който беше останал в страната.

Слушай Еремия 40:6
Еремия 40:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 40:6: