за Христос

Еремия 3:1,12,15,17,18   

1 Призив към покаяние
Казват: Ако някой напусне жена си
и тя, като си отиде от него, се омъжи за друг мъж,
ще се върне ли той пак при нея?
Не би ли се осквернила съвсем такава земя?
А при все че ти си блудствувала с много любовници,
пак се върни при Мене, казва Господ.
12 Иди и прогласи тези думи към север, като кажеш:
Върни се, отстъпнице Израел, казва Господ;
Аз няма да допусна да ви нападне гневът Ми;
защото съм милостив, казва Господ,
и няма да пазя гняв завинаги.
15 И ще ви дам пастири по Моето сърце,
които ще ви пасат със знание и разум.
17 В онова време ще нарекат Йерусалим престол Господен;
и всички народи ще се съберат при него в името Господне, в Йерусалим,
и няма да ходят вече според упоритостта на злото си сърце.
18 В онези дни Юдовият дом ще ходи с Израелевия дом
и те ще дойдат заедно от северната страна
в земята, която дадох за наследство на бащите ви;
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52