за Христос

Така казва Господ, Израелевият Бог: По този начин да говорите на Юдейския цар, който ви прати при Мене да се допитате до Мен: Ето, фараоновата войска, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет.

Слушай Еремия 37:7
Еремия 37:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:7:

Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Така да кажете на юдовия цар, който ви изпрати при Мен да се допитате до Мен: Ето, войската на фараона, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет.
/Верен 2002/
Така казва Господ, Израелският Бог: По този начин да говорите на Юдейския цар, който ви прати при Мен да се допитате до Мен: Ето, Фараоновата войска, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ, Израилевият Бог: По тоя начин да говорите на Юдовия цар, който ви прати при Мене да се допитате до Мене: Ето, Фараоновата войска, която излезе да ви помага, ще се върне в земята си Египет.
/Протестантски 1940/
тъй казва Господ, Бог Израилев: тъй кажете на иудейския цар, който ви изпрати до Мене да Ме питате: ето, фараоновата войска, която ви дойде на помощ, ще се върне в земята си, в Египет;
/Православен/
Така говори Господ Бог Израилев: Така ще кажете на Юдиния цар който ви проводи при мене за да ме попитате: Ето, воинството на Фараона което излезе на помощ вам ще се върне в земята си Египет,
/Цариградски/
Thus saith the LORD, the God of Israel; Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to enquire of me; Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.
/KJV/