за Христос

Фараоновата войска излезе от Египет; и когато халдейците, които обсаждаха Йерусалим, чуха това известие за тях, се оттеглиха от Йерусалим.

Слушай Еремия 37:5
Еремия 37:5

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:5:

И войската на фараона излезе от Египет; и когато халдейците, които обсаждаха Ерусалим, чуха известието за тях, се оттеглиха от Ерусалим.
/Верен 2002/
Фараоновата войска излезе от Египет; и когато халдейците, които обсаждаха Йерусалим, чуха това известие за тях, се оттеглиха от Йерусалим.
/Библейско общество 2000/
И Фараоновата войска излезе от Египет; и когато халдейците, които обсаждаха Ерусалим, чуха това известие за тях, оттеглиха се от Ерусалим.
/Протестантски 1940/
Между това фараоновата войска излезе из Египет, и халдейци, които обсаждаха Иерусалим, като се научиха за това, оттеглиха се от Иерусалим.
/Православен/
И излезе воинството на Фараона из Египет; и когато Халдейците които обсаждаха Ерусалим чуха слуха им, оттеглиха се от Ерусалим.
/Цариградски/
Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt: and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem.
/KJV/