за Христос

Тогава цар Седекия заповяда и предадоха Йеремия да бъде пазен в двора на стражата, и му даваха всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, докато се свърши всичкият хляб на града. И така Йеремия седеше в двора на стражата.

Слушай Еремия 37:21
Еремия 37:21

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:21:

И цар Седекия заповяда и сложиха Еремия в двора на стражата, и му даваха по една питка хляб на ден от улицата на хлебарите, докато се свърши всичкият хляб на града. И Еремия остана в двора на стражата.
/Верен 2002/
Тогава цар Седекия заповяда и предадоха Йеремия да бъде пазен в двора на стражата, и му даваха всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, докато се свърши всичкият хляб на града. И така Йеремия седеше в двора на стражата.
/Библейско общество 2000/
Тогава цар Седекия заповяда, и предадоха Еремия да бъде пазен в двора на стражата, и даваха му всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, догдето се свърши всичкият хляб на града. И така Еремия седеше в двора на стражата.
/Протестантски 1940/
Тогава цар Седекия заповяда да затворят Иеремия в стражарницата, и му даваха по късче хляб на ден от улицата на хлебарите, докле се не свърши всичкият хляб в града. И тъй остана Иеремия в стражарницата.
/Православен/
Тогаз заповяда цар Седекия, и туриха Иеремия под стража в двора на тъмницата, и даваха му всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, доде се свърши всичкий хляб на града. И седеше Иеремия в двора на тъмницата.
/Цариградски/
Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the bakers' street, until all the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison.
/KJV/