за Христос

Но нито той, нито слугите му, нито народът на земята послушаха думите на Господа, които Той говори чрез пророк Йеремия.

Слушай Еремия 37:2
Еремия 37:2

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:2: