за Христос

Къде са сега вашите пророци, които пророкуваха: Вавилонският цар няма да дойде против вас или против тази земя?

Слушай Еремия 37:19
Еремия 37:19

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:19: