за Христос

При това Йеремия каза на цар Седекия: Какво съм съгрешил пред теб или слугите ти, или пред този народ, че ме хвърлиха в тъмница?

Слушай Еремия 37:18
Еремия 37:18

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:18: