за Христос

тогава цар Седекия прати да го доведат. Царят го попита скришно в двореца си: Има ли слово от Господа? А Йеремия отвърна: Има. И добави: Ти ще бъдеш предаден в ръката на вавилонския цар.

Слушай Еремия 37:17
Еремия 37:17

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:17:

тогава цар Седекия изпрати да го доведат. И царят го попита тайно в дома си и каза: Има ли слово от ГОСПОДА? И Еремия каза: Има. И каза: Ще бъдеш предаден в ръката на вавилонския цар.
/Верен 2002/
тогава цар Седекия прати да го доведат. Царят го попита скришно в двореца си: Има ли слово от Господа? А Йеремия отвърна: Има. И добави: Ти ще бъдеш предаден в ръката на вавилонския цар.
/Библейско общество 2000/
тогава цар Седекия прати да го доведат; и царят го попита скришно в двореца си, като рече: Има ли слово от Господа? А Еремия рече: Има. Каза още: Ти ще бъдеш предаден в ръката на вавилонския цар.
/Протестантски 1940/
цар Седекия прати и го взе. И царят го питаше в дома си тайно, думайки: "няма ли слово от Господа?" Иеремия отговори: "има", и прибави: "ще бъдеш предаден в ръцете на вавилонския цар".
/Православен/
тогаз проводи Седекия царят та го взе; и го попита царят скришно в дома си и рече: Има ли слово от Господа? А Иеремия рече: Има; и каза: В ръката на Вавилонския цар ще бъдеш предаден.
/Цариградски/
Then Zedekiah the king sent, and took him out: and the king asked him secretly in his house, and said, Is there any word from the LORD? And Jeremiah said, There is: for, said he, thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon.
/KJV/