за Христос

Тогава първенците се разгневиха на Йеремия и го биха, и го затвориха в тъмница в къщата на писаря Йонатан, защото нея бяха направили на тъмница.

Слушай Еремия 37:15
Еремия 37:15

Препратки:

Други преводи на Еремия 37:15:

И първенците се разгневиха на Еремия и го биха, и го хвърлиха в затвора в къщата на писаря Йонатан, защото нея бяха направили на тъмница.
/Верен 2002/
Тогава първенците се разгневиха на Йеремия и го биха, и го затвориха в тъмница в къщата на писаря Йонатан, защото нея бяха направили на тъмница.
/Библейско общество 2000/
И първенците се разгневиха на Еремия та го биха, и туриха го в тъмница в къщата на писача Ионатан, защото нея бяха направили на тъмница.
/Протестантски 1940/
Князете се разгневиха на Иеремия, биха го и го затвориха в тъмница, в къщата на писаря Ионатана, защото я бяха направили тъмница.
/Православен/
И разгневиха се князовете на Иеремия, и го биха, и туриха го в дома на узниците, в дома на Ионатана писеца; защото него бяха направили тъмница.
/Цариградски/
Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe: for they had made that the prison.
/KJV/